Likvidácia parazitov, húb, plesní, baktérií či vírusov, na základe rôznych meraní.

POČÍTAČOVÁ DIAGNOSTIKA

Biorezonančný prístroj DIACOM Lite Freq Troia

Riešime aj COVID, SARS, mutácie vírusov (delta, omikron), post-covidové stavy

Pôsobenie plazmovým generátorom
Zaoberáme sa likvidáciou parazitov, húb a plesní, baktérií, vírusov a likvidujeme aj zápalové ložiská v tele. Meriame aj mnoho ďalších parametrov v ľudskom tele vrátane pH, stopových a minerálnych látok a ťažkých kovov.
Počítačová diagnostika
Tento základný princíp sa využíva v diagnostike ľudského organizmu. Výsledky sú prístrojom ľahko identifikovateľné a poskytujú základ pre využitie v zlepšení zdravotného stavu.
Biorezonančný prístroj DIACOM Lite Freq Troia
Využíva výsledky kozmického výskumu, meraním rôznych vlnových a kmitavých procesov v životnej činnosti orgánov napr. EEG (elektrická aktivita mozgu), EKG (elektrická aktivita srdca).
Technológia
PLAZMOTRONIC3 je najnovšie certifikované viacúčelové meracie zariadenie testované na bezpečnosť voči životnému prostrediu, je celkom bezpečný pre ľudí aj zvieratá.

Plazmový generátor

PLAZMOTRONIC 3

Zabezpečuje komplexnú harmonizáciu organizmu, jeho detoxikáciu, pôsobí proti alergénom, parazitom, baktériám, plesniam a vírusom v ľudskom orgnanizme. Umožňuje čistenie a regeneráciu orgánov.

Meranie prístrojom DIACOM
Pôsobenie plazmovým generátorom PLAZMOTRONIC3

Etikoterapia o duševných príčinách ochorení


Odhaľovanie príčin nerovnováhy v ľudskej psychike, ktorá poškodzuje zdravie a bráni spokojnému životu.

0903 663 673